Agri Bio Cert


Ekološka stručna kontrola i certifikacija

Bavite li se proizvodnjom, preradom i / ili prometom ( trgovina, uvoz, izvoz ) ekoloških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Agri Bio Cert Vam u suradnji sa svojim osnivačima i partnerima može ponuditi međunarodno prihvaćenu stručnu kontrolu i certifikaciju Vaših proizvoda i usluga prema EU propisima ekološke proizvodnje te time omogućiti nesmetani pristup hrvatskom i vodećim svjetskim tržištima:

Uredba EU br.834/2007 ,
sve zemlje članice EU (obvezni EU znak eko-proizvoda). 

Uredba EU br.834/2007 ,
samo za Republiku Hrvatsku (neobvezni nacionalni znak eko-proizvoda).