Agri Bio Cert


Ekološka stručna kontrola i certifikacija

Zadruga Agri Bio Cert također sudjeluje i sufinancira provedbu europskih razvojnih programa i projekata u suradnji sa svojim suosnivačima i partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu:

Europe Aid BSP projekt “Europski most za unaprijeđenje kvalitetne proizvodnje hrane” ( 2008.-2009. )
EU INTERREG / CARDS / PHARE projekt “BIOLFISH - Program poboljšanja kakvoće i vrednovanja maslinova ulja, riba i plodova mora iz ekološke poljoprivrede i održivog ribarstva s jadranskih obala” ( 2007.-2008. )EU CARDS projekt “REGINA - Uvođenje i provedba modela održivog ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije temeljenog na certificiranom „zelenom“ poduzetništvu“ ( 2005.-2007. )
EU CARDS projekt “SUCCESS - Potpora pristupu informacijama i pravnoj zaštiti na polju zaštite okoliša“ ( 2005.-2007. )