Agri Bio Cert


Ekološka stručna kontrola i certifikacija

Poveznice:

>>> Nacionalni propisi i relevantni propisi EU za područje ekološke poljoprivrede navedeni su u našem dokumentu „Koraci do registracije ekološke proizvodnje“, a mogu se preuzeti na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede:
>>> Baza podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje može se preuzeti na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede:
>>> Katalog sankcija
Katalogom sankcija su određene mjere i sankcije koje poduzimaju kontrolna tijela prema subjektima (klijentima) u slučajevima nesukladnosti s propisanim pravilima za ekološku proizvodnju. Katalog sankcija javno je objavljen kao Prilog I Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16).