Agri Bio Cert


Ekološka stručna kontrola i certifikacija

Upravno sjedište AgriBioCerta je u Omišlju na otoku Krku, a administrativni uredi u Rijeci i Šibeniku. Usluge stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje obavljaju se na cijelom području Republike Hrvatske te u Bosni i Hercegovini.
Ovlašteni kontrolori AgriBioCerta djeluju iz Križevaca, Splita, Rijeke, Krka, Osijeka (Kopačeva), Vodnjana, Sarajeva i Mostara.
Svo osoblje AgriBioCerta odgovorno za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji ima završen odgovarajući preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja biotehničkih ili biomedicinskih znanosti.