Agri Bio Cert


Ekološka stručna kontrola i certifikacija

Rješenjem nadležnog tijela Republike Hrvatske za ekološku poljoprivredu AgriBioCert je ovlašteno kontrolno tijelo za provođenje stručne kontrole i certifikacije u području ekološke proizvodnje s dodijeljenim kodnim brojem HR-EKO-03.

Slijedom navedenog ovlaštenja AgriBioCert se nalazi na Listi kontrolnih tijela Europske unije zaduženih za kontrole u području ekološke proizvodnje sukladno odredbama članka 35(b) Uredbe vijeća (EZ) br. 834/2007.

Potvrdom o akreditaciji Hrvatske agencije za akreditaciju broj: 3405/12 od 30. studenog 2012. godine AgriBioCert je osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065: 2013 za certifikaciju proizvoda u ekološkoj proizvodnji.