Agri Bio Cert


Ekološka stručna kontrola i certifikacija

Zadruga AGRIBIOCERT
Ekološka stručna kontrola i certifikacija
51513 Omišalj, Veli dvor 11
tel. +385 (0)51 410 499
Kontrola: +385 (0)99 837 1913
Certifikacija: +385 (0)95 203 5903
Dokumentacija: +385 (0)99 203 5930
e-mail: abc.uprava@gmail.com
e-mail: agribiocert@yahoo.com
e-mail: meri.agribiocert@gmail.com


View Larger Map