Agri Bio Cert


Ekološka stručna kontrola i certifikacija

Klijenti zadruge AgriBioCert su ekološki proizvođači i prerađivači te distributeri, uvoznici i izvoznici ekoloških proizvoda iz cijele Hrvatske.

Sukladno odredbama članka 10. stavka 1. alineje 6. Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16) zadruga  AgriBioCert javno objavljuje podatke o popisu subjekata koje kontrolira na svojim internetskim stranicama.