Agri Bio Cert


Ekološka stručna kontrola i certifikacija

Obrasci za komunikaciju:

>>> Koraci do registracije ekološke proizvodnje
PDF
>>> Prijava za certifikaciju
>>> Važne informacije o postupku certifikacije
PDF
>>> Ugovor o certifikaciji
PDF
>>> Cjenik (troškovnik) usluga certifikacije
PDF
>>> Plan prijelaza na ekološku proizvodnju
PDF
>>> Promjene na subjektu
PDF