NOVI PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI 2.3.2016.
 
Objavljen je novi Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16) kojim se osigurava provedba važećih uredbi Europske unije o ekološkoj poljoprivredi.
nazad