AgriBioCert zadržao kontinuitet ovlaštenja i akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 29.1.2018.
 
Rješenjem Hrvatske agencije za akreditaciju od 22.01.2018. godine AgriBioCert je ponovno akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za certifikaciju proizvoda u ekološkoj proizvodnji. Prema potvrdi o akreditaciji broj: 3405 i pripadajućem prilogu potvrde AgriBioCert je akreditiran za certifikaciju sirovih ili neprerađenih poljoprivrednih proizvoda, prerađenih proizvoda iz biljne i životinjske proizvodnje, hrane za životinje, vegetativnih reprodukcijskih materijala i sjemena te uvoz ekoloških proizvoda. Nova akreditacija istječe 21.01.2023. godine. Na temelju ponovne akreditacije Ministarstvo poljoprivrede je 29.01.2018. godine ponovno ovlastilo AgriBioCert za kontrolno tijelo za provođenje stručne kontrole u ekološkoj poljoprivredi s kodnim brojem: HR-EKO-03. Novo ovlaštenje vrijedi do 21.01.2023. godine.
nazad